Onze werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich in het streven om de verwachting van onze cliënten meer dan waar te maken. Door fiscaal advies en accountancy geïntegreerd aan te pakken, zijn onze cliënten verzekerd van (fiscaal) maatwerk.

In alle gevallen luidt ons motto: “in dubio contra fiscum”.

In dubio contra fiscum is een rechtsbeginsel dat zegt dat als er onzekerheid bestaat over de interpretatie van de fiscale regels, deze regels te allen tijde in het voordeel van de belastingplichtige dienen te worden uitgelegd.

Door gebruik te maken van een uitgebreid professioneel netwerk zijn wij in staat om onze cliënten te voorzien van een snelle en brede dienstverlening.

Het karakter van onze dienstverlening kenmerkt zich als informeel doch zakelijk.