Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van Crützen & Co., Belastingadviseurs bezoekt, als op alle informatie, actualiteiten en diensten die op of via de website van Crützen & Co., Belastingadviseurs zijn te raadplegen.

Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de actualiteiten is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Crützen & Co., Belastingadviseurs garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Crützen & Co., Belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door Crützen & Co., Belastingadviseurs worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. Crützen & Co., Belastingadviseurs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Crützen & Co., Belastingadviseurs. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van Crützen & Co., Belastingadviseurs en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Crützen & Co., Belastingadviseurs.

Privacy

Voor Crützen & Co., Belastingadviseurs is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Crützen & Co., Belastingadviseurs verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van de formulieren op de website.

Crützen & Co., Belastingadviseurs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Crützen & Co., Belastingadviseurs verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.